Datumi i cene polaganja Cambridge ispita (Papirno)

Ispitni centar Context Vam nudi mogućnost da polažete Cambridge English Qualifications ispite. Prema uzrastu i sferi jezika koju testiraju dele se na tri grupe: Ispite za opšte i više obrazovanje, Ispite za školu i Ispite za poslovni engleski. Ovde možete odabrati one koji vas zanimaju

Cambridge Ispiti opšte namene i za visoko obrazovanje

Više informacija o Cambridge Ispitima opšte namene i za visoko obrazovanje možete pronaći NA OVOM LINKU.
Za dostupnost polaganja ovih ispita kliknite na meni u zgalavlju ili na neki od linkova sa liste ispod:

Cambridge Ispiti za škole

Cambridge Ispiti za poslovni engleski (Business English Certificates)

Nudimo i polaganje ispita za poslovni engleski i to :

  • BEC Preliminary
  • BEC Vantage
  • BEC Higher

Kao i BULATS ispite (do Decembra 2019). Za više informacija o datumima i cenama polaganja njima kliknite OVDE.