O nama


Ispitni Centar Context (pun naziv International Exams Centre Context) postoji od 2016. godine kao Autorizovani Ispitni centar za Cambridge Assessment English i Swedex Ispite.

International Exam Centre Context je ispitni centar koji je nastao pod okriljem škole stranih jezika Kontext. Škola postoji od 1991. godine sa ciljem da kreira najbolje moguće okruženje koje omogućava aktivno bavljenje jezikom. U školi, pedagoška i edukativna vrednost Cambridge Assessment English ispita u nastavi engleskog jezika su uočene još davne 1997, od kada škola i priprema polaznike za njihovo polaganje.

Praksa od skoro 20 godina pokazala je da malo koji drugi vid testiranja tako precizno može da pomogne u praćenju napretka polaznika i da struktuiše rad sa njima ka krajnjim merljivim ishodima, kao što je to slučaj sa Cambridge Assessment English Ispitima. Možda i još važnije, malo je sertifikata koji uživaju toliki ugled i prepoznatost od strane relevantnih institucija u svetu kao što su to Cambridge Englsih Qualifications sertifikati.

Kao strateški i interesno nezavisno telo, Ispitni Centar Context, ima za cilj da Cambridge English ispite približi svima na teritoriji na kojoj deluje, kako kroz administriranje ispita, tako i kroz deljenje akumuliranog iskustva u oblasti uvođenja ispita u planove rada sa drugim školama jezika, u nadi da će im tako pomoći da unaprede svoj rad i njihovim polaznicima omogućiti da ostvare svoj pun potencijal kada je sticanje znanja engleskog jezika u pitanju. U pitanju je mali i kompaktan tim ljudi koji nastoji da podigne svest o vrednosti Cambridge English Qualifications ispita i pomogne njihovu implementaciju u kurikulume drugih jezičkih centara i škola. Onima koji na tom putu uspeju, nastojimo da pomognemo i kroz zajedničke nastupe i promociju njihovog uspeha.

Alexandar Urošević
Centre Exams Manager

+381 65 65 65 700