Uputstva, pravila i obrasci

Prijava za Cambridge ispite

Pre nego što prijavite ispit dužni ste da se upoznate sa pravilima polaganja Kembridž ispita.

Ukoliko se prijavljujete preko nekog od pripremnih centara (škola jezika) oni će Vam objasniti proceduru i dati neophodnu dokumentaciju.

Ukoliko se prijavljujete kao individualni polaznik, najpre popunite formular za upit NA STRANICI ISPITA KOJI ŽELITE DA POLAŽETE i potom ćemo Vam mejlom ili telefonom obajsniti dalje korake.

Ukoliko želite, prijavu možete obaviti i lično u prostorijama centra svakog radnog dana od 17 do 22:00 ili vikendom ukoliko nam to prethodno najavite. Kontakt telefon, mejl možete naći u zaglavlju i podnožju sajta.

Kandidati sa posebnim potrebama

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama (oštećenja vida, sluha, disleksija i dr.) trebalo bi da TO NAZANAČITE U PRIJAVI ZA ISPIT i dostavite neophodnu dokumentaciju (lekarsku potvrdu) da bismo mogli da Vam izađemo u susret sa prilagođenim ispitnim materijalima i uslovima tokom ispita.

Plaćanje Cambridge ispita

Ukoliko se prijavljujete preko nekog od pripremnih centara bićete upućeni u proceduru plaćanja preko njih.
Ukoliko se prijavljujete kao individualni kandidat, uplatu možete obaviti gotovinski u prostorijama centra ili uplatom na žiro račun.
Uplata za ispit se vrši prilikom prijavljivanja ispita u punom iznosu prema cenovniku centra ili u tri rate.
1. Prva rata u iznosu od 50% cene ispita plaća se prilikom prijave.
2. Druga rata u iznosu od 25% u mesecu posle polaganja ispita
3. Treća rata u iznosu od 25% koja se plaća pre preuzimanja sertifikata

Za prijave nakon poslednjeg datuma za prijavu ispita, plaća se  naknada za kasno prijavljivanje (late entry fee) koja iznosi 4000 rsd.

Refundacija

Refundacija ispita je moguća isključivo ukoliko kandidat propusti sve komponente ispita. Razlozi za to moraju biti:

 • Sprečenost zbog bolesti – usled čega je centru neophodno dostaviti lekarsko opravdanje
 • Viša sila

Potvrda prijave Cambridge ispita

Nakon uspešno obavljene prijave, IECC kandidatima dostavlja zvaničan dokument Potvrda o Prijavi Ispita (Confirmation of Entry) koja sadrži sve važne informacije o ispitu : datum, vreme održavanja svake od komponenti, jednistveni kandidatov broj i druge važne informacije za kandidata. Njega je poželjno poneti i na dan polaganja ispita.

Uz Potvrdu o prijavi ispita kandidati dobijaju i dokument Summary Regulations & Notice to candidates, u kome su objašnjena sva pravila koja važe u ispitnim uslovima, odnosno stvari koji kandidati smeju i ne smaju da rade na ispitu. Iako će nadzornik na ispitu sva važna pravila ponoviti, kandidati bi morali da se podrobno upoznaju sa sadržinom ovog dokumenta.

Na dan polaganja Cambridge ispita

KANDIDAT MORA DA IMA VALIDAN DOKUMENT ZA IDENTIFIKACIJU NA DAN POLAGANJA.

Kandidati bi trebalo da na polaganje ponesu olovku, gumicu, rezač i prijavu ispita, ali čak iako ih nemaju, centar ih može obezbediti za njih. Međutim, bez pruženog validnog identifikacionog dokumenta, kandidat ne može očekivati rezultate polaganja.

Validnim se smatraju:

 1. Lična Karta
 2. Pasoš
 3. Đačka Knjižica
 4. Obrazac za identifikaciju za mlađe od 18 godina ukoliko kandidati nemaju jedno od gorenavedenih (u prilogu ispod)

Fotografisanje kandidata

Kandidati prijavljeni za

 1. B1 First(FCE)
 2. C1 Advanced(CAE)
 3. C2 Proficiency (CPE)
 4. ili bilo koji od BEC ispita

će biti fotografisani na dan pismenog ili usmenog dela ispita. Fotografisanje je obavezno i predstavlja deo sigurnosnih provera identiteta. Ispitni odbor zadržava pravo da ne izda rezultate kandidatima koji nisu fotografisani. Na sajtu https://candidates.cambridgeenglish.org  imaćete pristup fotografiji i rezultatima.

Kandidati koji prijavljuju za neki od navedenih ispita stoga moraju doneti sa sobom i popunjenu i potpisanu saglasnost za fotografisanje .

Rezultati polaganja Cambridge ispita

Rezultati polaganja se izdaju najčešće u periodu od 4 do 5 nedelja od datuma pisanog dela ispita za papirno polaganje i u periodu od dve nedelje nakon datuma polaganja kompjuterskih ispita.

Svoje rezultate kandidati mogu proveriti na sajtu https://candidates.cambridgeenglish.org  koristeći unikatno korisničko ime i lozinku koju će dobiti u Confirmation of Entry. Online rezultati će biti dostupni pre zvaničnog izdavanja sertifikata u vidu dokumenta koji se zove Statement of Results.

Provera Rezultata

 • Univerzitet u Kembridžu je ekskluzivni vlasnik svih testova i ispitnih materijala, te stoga nije moguće dobiti na uvid urađene testove i lično ih proveriti.
 • Ukoliko niste zadovoljni dobijenim rezultatima i želite da se izvrši provera ispitnih materijala, molimo Vas da nam se obratite u pismenoj formi, najkasnije dve nedelje po dobijanju rezultata, da bismo pokrenuli proceduru za proveru. Potrebno je izvršiti i odgovarajuću uplatu, za više informacija se obratite našoj kancelariji.

Sertifikati Cambridge Ispita

 • Sertifikati se izdaju 3 nedelje posle objave rezultata. Obeveštenje o mestu i načinu preuzimanja sertifikata ćemo Vam poslati putem elektronske pošte ili će Vas obavestiti škola preko koje ste se prijavili za polaganje ispita.
 • Duplikati sertifikata se ne izdaju (u slučaju gubitka ili oštećenja) već se podnosi zahtev Univerzitetu u Kembridžu, uz odgovarajuću uplatu,  za izdavanje zvanične potvrde o položenom ispitu

Žalbe

 • Eventualne žalbe na kvalitet organizacije ispita možete uputiti ispitnom osoblju nakon završetka ispita (istoga dana) ili možete uložiti zvaničnu žalbu u pisanoj formi koju ćete poslati na našu e-mail adresu office@kontext.edu.rs, u roku od pet dana od dana održavanja ispita.