B1 Preliminary (PET) mogući datumi polaganja Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja B1 Preliminary (PET) ispita u 2021 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela B1 Preliminary (PET) ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela B1 Preliminary (PET) ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

DATUM ISPITADATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
10/07/202127/06/2021 – 19/07/202102/06/2021
09/10/202101/10/2021 – 10/10/202107/09/2021
13/11/202105/11/2021 – 14/11/202112/10/2021
03/12/202126/11/2021 – 05/12/202102/11/2021

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.