B1 Preliminary (PET) mogući datumi polaganja Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja B1 Preliminary (PET) ispita u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela B1 Preliminary (PET) ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela B1 Preliminary (PET) ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

PISMENIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
22/02/202014/02/2020 – 23/02/202016/01/2020
14/03/202006/03/2020 – 15/03/202006/02/2020
04/04/202027/03/2020 – 05/04/202027/02/2020
09/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
22/05/202015/05/2020 – 24/05/202015/04/2020
13/06/202005/06/2020 – 14/06/202006/05/2020
10/10/202002/10/2020 – 11/10/202003/09/2020
14/11/202006/11/2020 – 15/11/202008/10/2020
04/12/202027/11/2020 – 06/12/202029/10/2020
IndividualciCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premijum
13200 RSD12200 RSD11400 RSD10800 RSDDogovor

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.