C1 Advanced (CAE) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja C1 Advanced ispita u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.
Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

DATUM PISMENOGDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
14/03/202006/03/2020 – 15/03/202006/02/2020
21/03/202013/03/2020 – 22/03/202013/02/2020
18/04/202010/04/2020 – 19/04/202012/03/2020
09/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
16/05/202008/05/2020 – 17/05/202009/04/2020
30/05/202022/05/2020 – 31/05/202022/04/2020
20/06/202012/06/2020 – 21/06/202013/05/2020
11/07/202003/07/2020 – 12/07/202004/06/2020
31/07/202024/07/2020 – 02/08/202025/06/2020
28/08/202021/08/2020 – 30/08/202023/07/2020
12/09/202004/09/2020 – 13/09/202005/08/2020
17/10/202009/10/2020 – 18/10/202010/09/2020
31/10/202023/10/2020 – 01/11/202024/09/2020
21/11/202013/11/2020 – 22/11/202015/10/2020
05/12/202027/11/2020 – 06/12/202029/10/2020
12/12/202004/12/2020 – 13/12/202005/11/2020

Cenovnik do kraja juna 2020

IndividualniCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premium centar
21000RSD19200RSD18300RSD17600RSDPo dogovoru

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.