C1 Advanced CAE mogući datumi polaganja – Papirno

U tabeli ispod možete videti samo C1 Advanced CAE moguće datume polaganja ispita u 2022 godini. Interfejs za upit koji se nalazi ispod, pruža Vam mogućnost da unesete grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

U drugoj tabeli, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

C1 Advanced CAE mogući datumi održavanja u 2022

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 5. novembar 202228/10/2022 – 06/11/202204/10/202216/12/2022 – 13/01/2023
subota, 12. novembar 202204/11/2022 – 13/11/202211/10/202223/12/2022 – 20/01/2023
sreda, 30. novembar 202225/11/2022 – 04/12/202231/10/202219/01/2023 – 08/02/2023
subota, 3. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202223/01/2023 – 10/02/2023
subota, 10. decembar 202202/12/2022 – 11/12/202208/11/202230/01/2023 – 17/02/2023

Potvrđeni rokovi do kraja 2022 godine

PisaniUsmeniLokacijaBroj PREOSTALIH Mesta
 05.11.2022.05.11.2022  BEOGRAD 4

Pogledajte i potvrđene rokove za kompjutersko polaganje C1 Advanced ispita u 2022.

Cenovnik do kraja 2022

IndividualniCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premium centar
21.000,00 RSD19.600,00 RSD18.800,00 RSD18.000,00 RSD16.800,00 RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.