A2 Key for Schools (KET for Schools) – Papirno

Za ispite A2 Key for Schools datumi održavanja nisu fiksni. To znači da u dogovoru sa pripremnim centrima organizujemo ispite onda kada je to logistički najpogodnije za obe strane.

Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

U paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.  

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

Potvrđeni datumi A2 KEY for Schools u 2023. godini

U ovom trenutku nemamo potvrđenih rokova za održavanje. Ukoliko ste zaintersovani za polaganje pošaljite nam upit uz pomoću formulara ispod ili nas kotaktirajte direktno.

Važeći cenovnik do kraja juna 2023

Individualni polazniciCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premium Centar
11.000,00 RSD10.400,00RSD10.000,00RSD9.400,00RSD8.800,00RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.