A2 Key for Schools (KET for Schools) – Papirno

Od novembra 2021., za ispite A2 Key for Schools datumi održavanja nisu fiksni. To znači da u dogovoru sa pripremnim centrima organizujemo ispite onda kada je to logistički najpogodnije za obe strane.

Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

U paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.  

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

Potvrđeni datumi A2 KEY for Schools u 2022. godini

PisaniUsmeniGradBroj preostalih mesta
19.03.2022. 19.03.2021.Beograd5

Važeći cenovnik do kraja juna 2022

Individualni KandidatiCentar NIVO 1Centar NIVO 2Centar NIVO 3Premijum
11.000 rsd10.200 rsd9.500 rsd9.000 rsd8.700 rsd

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.