A2 Key for Schools (KET for Schools) – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja ispita A2 Key for Schools u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama. 

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srenja kolona u tabeli ispod). 

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

PISMENIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
07/03/202028/02/2020 – 08/03/202030/01/2020
08/03/202028/02/2020 – 08/03/202030/01/2020
18/04/202010/04/2020 – 19/04/202012/03/2020
09/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
10/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
16/05/202008/05/2020 – 17/05/202009/04/2020
23/05/202015/05/2020 – 24/05/202015/04/2020
30/05/202022/05/2020 – 31/05/202022/04/2020
31/05/202022/05/2020 – 31/05/202022/04/2020
06/06/202029/05/2020 – 07/06/202026/04/2020
20/06/202012/06/2020 – 21/06/202013/05/2020
25/07/202017/07/2020 – 26/07/202018/06/2020
08/08/202031/07/2020 – 09/08/202002/07/2020
03/10/202025/09/2020 – 04/10/202027/08/2020
17/10/202009/10/2020 – 18/10/202010/09/2020
21/11/202013/11/2020 – 22/11/202015/10/2020
12/12/202004/12/2020 – 13/12/202005/11/2020

Važeći cenovnik do kraja juna 2020

Individualni KandidatiCentar NiVo 1Centar NIVO 2Centar NIVO 3Premijum
11000 RSD10200 RSD9500 RSD9000 rsdPO DOGOVORU

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.