B2 First (FCE) mogući datumi polaganja – Paprino

U prvoj tabeli su samo mogući datumi održavanja B2 First ispita u 2022. godini. Interfejs za upit koji se nalazi ispod, Vam nudi mogućnost da unesete i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

drugoj tabeli, možete videti informacije o aktuelnim rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

B2 First FCE mogući datumi održavanja u 2022. godini

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 5. novembar 202228/10/2022 – 06/11/202204/10/2022do 15/12/2022
utorak, 29. novembar 202225/11/2022 – 04/12/202228/10/2022do 17/01/2023
subota, 10. decembar 202202/12/2022 – 11/12/202208/11/2022do 27/01/2023

Potvrđeni datumi održavanja B2 First u 2022 godini

Datum PisanogDatum UsmenogLokacijaBroj PREOSTALIH mesta
 10.12.2022. 10.12.2022. TREBINJE 3

Važeći cenovnik do kraja juna 2022

Individualni kandidatiNivo 1Nivo 2Nivo 3Nivo 4
19,900.00RSD18,600RSD18,000 RSD16,600 RSD16.000 RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.