B2 First (FCE) mogući datumi polaganja – Paprino

U prvoj tabeli su samo mogući datumi održavanja B2 First ispita u 2022. godini. Interfejs za upit koji se nalazi ispod, Vam nudi mogućnost da unesete i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

drugoj tabeli, možete videti informacije o aktuelnim rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

B2 First FCE mogući datumi održavanja u 2022. godini

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 5. mart 202225/02/2022 – 06/03/202201/02/2022do 14/04/2022
petak, 11. mart 202204/03/2022 – 13/03/202208/02/2022do 25/04/2022
subota, 23. april 202215/04/2022 – 24/04/202222/03/2022do 07/06/2022
subota, 14. maj 202206/05/2022 – 15/05/202207/04/2022do 27/06/2022
subota, 4. jun 202227/05/2022 – 05/06/202203/05/2022do 14/07/2022
utorak, 7. jun 202203/06/2022 – 12/06/202204/05/2022do 18/07/2022
subota, 18. jun 202210/06/2022 – 19/06/202213/05/2022do 28/07/2022
četvrtak, 28. jul 202222/07/2022 – 31/07/202228/06/2022do 08/09/2022
četvrtak, 25. avgust 202219/08/2022 – 28/08/202226/07/2022do 06/10/2022
subota, 8. oktobar 202230/09/2022 – 09/10/202206/09/2022do 17/11/2022
subota, 5. novembar 202228/10/2022 – 06/11/202204/10/2022do 15/12/2022
utorak, 29. novembar 202225/11/2022 – 04/12/202228/10/2022do 17/01/2023
subota, 10. decembar 202202/12/2022 – 11/12/202208/11/2022do 27/01/2023

Potvrđeni datumi održavanja B2 First u 2022 godini

Trenutno nemamo potvrđenih rokova. Posetite nas kasnije za više informacija ili nam prosledite upit (dostupan pri dnu ove stranice).

Važeći cenovnik do kraja juna 2022

Individualni kandidatiNivo 1Nivo 2Nivo 3Nivo 4
20,100.00RSD18,400RSD17,600 RSD16,800 RSD15.800 RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.