B2 First (FCE) mogući datumi polaganja – Paprino

Ovo su samo mogući datumi održavanja B2 First ispita u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

PISMENIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
07/03/202028/02/2020 – 08/03/202030/01/2020
13/03/202006/03/2020 – 15/03/202006/02/2020
18/04/202010/04/2020 – 19/04/202012/03/2020
16/05/202008/05/2020 – 17/05/202009/04/2020
06/06/202029/05/2020 – 07/06/202026/04/2020
20/06/202012/06/2020 – 21/06/202013/05/2020
30/07/202024/07/2020 – 02/08/202025/06/2020
27/08/202021/08/2020 – 30/08/202023/07/2020
10/10/202002/10/2020 – 11/10/202003/09/2020
07/11/202030/10/2020 – 08/11/202001/10/2020
01/12/202027/11/2020 – 06/12/202025/10/2020
12/12/202004/12/2020 – 13/12/202005/11/2020

Važeći cenovnik do kraja juna 2020

Individualni KandidatiCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premijum
19900 RSD18400 RSD17400 RSD16600 RSDDogovor

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.