B2 First for Schools (FCE for Schools) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja B2 First for Schools ispita u 2021 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

DATUM ZA PISANIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
subota, 10. jul 202127/06/2021 – 19/07/202102/06/2021
ponedeljak, 19. jul 202111/07/2021 – 02/08/202116/06/2021
subota, 18. septembar 202110/09/2021 – 19/09/202116/08/2021
subota, 25. septembar 202117/09/2021 – 26/09/202123/08/2021
subota, 16. oktobar 202108/10/2021 – 17/10/202114/09/2021
subota, 13. novembar 202105/11/2021 – 14/11/202112/10/2021
utorak, 23. novembar 202119/11/2021 – 28/11/202122/10/2021
subota, 4. decembar 202126/11/2021 – 05/12/202102/11/2021

Važeći cenovnik do kraja juna 2021

Individualni KandidatiCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premijum
20100 RSD18600 RSD17600 RSD16800 RSDDogovor

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.