B2 First for Schools (FCE for Schools) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja B2 First for Schools ispita u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

PISMENIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
14/03/202006/03/2020 – 15/03/202006/02/2020
25/04/202017/04/2020 – 26/04/202015/03/2020
09/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
17/05/202008/05/2020 – 17/05/202009/04/2020
23/05/202015/05/2020 – 24/05/202015/04/2020
06/06/202029/05/2020 – 07/06/202026/04/2020
27/06/202019/06/2020 – 28/06/202021/05/2020
25/07/202017/07/2020 – 26/07/202018/06/2020
26/09/202018/09/2020 – 27/09/202019/08/2020
14/11/202006/11/2020 – 15/11/202008/10/2020
05/12/202027/11/2020 – 06/12/202029/10/2020

Važeći cenovnik do kraja juna 2020

Individualni KandidatiCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premijum
20100 RSD18600 RSD17600 RSD16800 RSDDogovor

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.