B2 First for Schools (FCE for Schools) mogući datumi polaganja – Papirno

U prvoj tabeli su samo mogući datumi održavanja B2 First for Schools ispita u 2021 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

drugoj tabeli, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni i koji će se održati  – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

B2 First for Schools FCEfS mogući datumi održavanja u 2022

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 12. novembar 202204/11/2022 – 13/11/202211/10/202209/12/2022 – 22/12/2022
utorak, 22. novembar 202218/11/2022 – 27/11/202221/10/202220/12/2022 – 10/01/2023
subota, 3. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202209/01/2023 – 20/01/2023

Potvrđeni rokovi do kraja 2022

PISANIUSMENIGRADBroj mesta
subota, 12. novembar 202212/11/2022Beograd3

Važeći cenovnik do juna 2022

INDIVIDUALNONIVO 1NIVO 2NIVO 3PREMIJUM
RSD 19,900.00RSD 18,600.00RSD 18,000.00RSD 16,600.00RSD 16,000.00