Datumi i cene polaganja Cambridge ispita kompjuterski

Prednosti kompjuterskog polaganja su brojne, no jedna se svakako izdvaja a to je kraće vreme do izlaska zvaničnih rezultata.

Ovde možete naći datume i cene za kompjuterska polaganja ispita

Od ispita opšteg engleskog u ponudi su: