Poslovni engleski (BEC i BULATS)

Nudimo i polaganje ispita za poslovni engleski i to :

  • BEC Preliminary
  • BEC Vantage
  • BEC Higher

Kao i BULATS ispite (do Decembra 2019).

Ispod su navedeni samo mogući datumi polaganja. Da bi se ispit održao neophodno je da se prijavi minimalni broj kandidata.

U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama. 
Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu. 

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja

ISPITDatum PisanogDatumi usmenogPoslednji dan za prijavuRezultati
BEC Higher16.11.201908/11/2019 – 17/11/20191.10.201913/12/2019 – 03/01/2020
BEC Higher25.5.201917/05/2019 – 26/05/20191.4.201924/06/2019 – 05/07/2019
BEC Preliminary14.3.201908/03/2019 – 17/03/20191.2.201911/04/2019 – 26/04/2019
BEC Preliminary9.4.201905/04/2019 – 14/04/20191.3.201910/05/2019 – 23/05/2019
BEC Preliminary18.5.201910/05/2019 – 19/05/20191.4.201917/06/2019 – 28/06/2019
BEC Preliminary8.6.201931/05/2019 – 09/06/201925.4.201905/07/2019 – 18/07/2019
BEC Preliminary14.9.201906/09/2019 – 15/09/20191.8.201911/10/2019 – 24/10/2019
BEC Preliminary23.11.201915/11/2019 – 24/11/201910.10.201920/12/2019 – 10/01/2020
BEC Vantage15.3.201908/03/2019 – 17/03/20195.2.201912/04/2019 – 29/04/2019
BEC Vantage1.6.201924/05/2019 – 02/06/201915.4.201928/06/2019 – 11/07/2019
BEC Vantage6.6.201931/05/2019 – 09/06/201925.4.201904/07/2019 – 17/07/2019
BEC Vantage13.9.201906/09/2019 – 15/09/20191.8.201911/10/2019 – 24/10/2019
BEC Vantage30.11.201922/11/2019 – 01/12/201915.10.201906/01/2020 – 17/01/202