A2 Key (KET) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja ispita A2 Key (KET) u 2022 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

U paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

Datumi polaganja pisanog dela ispita A2 Key (KET) su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela A2 Key (KET) ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

Mogući datumi polaganja A2 Key (KET) ispita u 2022

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 19. februar 202211/02/2022 – 20/02/202218/01/202218/03/2022 – 31/03/2022
subota, 12. mart 202204/03/2022 – 13/03/202208/02/202208/04/2022 – 25/04/2022
subota, 7. maj 202229/04/2022 – 08/05/202201/04/202207/06/2022 – 20/06/2022
petak, 20. maj 202213/05/2022 – 22/05/202214/04/202221/06/2022 – 04/07/2022
četvrtak, 9. jun 202203/06/2022 – 12/06/202206/05/202207/07/2022 – 20/07/2022
subota, 11. jun 202203/06/2022 – 12/06/202209/05/202208/07/2022 – 21/07/2022
utorak, 19. jul 202215/07/2022 – 24/07/202217/06/202216/08/2022 – 30/08/2022
subota, 8. oktobar 202230/09/2022 – 09/10/202206/09/202204/11/2022 – 17/11/2022
subota, 12. novembar 202204/11/2022 – 13/11/202211/10/202209/12/2022 – 22/12/2022
petak, 2. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202209/01/2023 – 20/01/2023

Potvrđeni datumi polaganja A2 Key (KET) ispita u 2022 godni

U ovom trenutku nemamo potvrđenih rokova za održavanje. Ukoliko ste zaintersovani za polaganje pošaljite nam upit uz pomoću formulara ispod ili nas kotaktirajte direktno. Pogledajte stranicu Polaganje A2 Key Kompjuterski za spisak potvrđenih rokova putem tog medijuma.

Važeći cenovnik do kraja juna 2022

Individualni KandidatiCentar NIVO 1Centar NIVO 2Centar NIVO 3Premijum
11.000 rsd10.200 rsd9.500 rsd9.000 rsd8.700 rsd

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme ispod sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.