A2 Key (KET) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja ispita A2 Key (KET) u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela ispita A2 Key (KET) su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela A2 Key (KET) ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srenja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

PISMENIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
22/02/202014/02/2020 – 23/02/202016/01/2020
14/03/202006/03/2020 – 15/03/202006/02/2020
09/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
13/06/202005/06/2020 – 14/06/202006/05/2020
21/07/202017/07/2020 – 26/07/202014/06/2020
10/10/202002/10/2020 – 11/10/202003/09/2020
14/11/202006/11/2020 – 15/11/202008/10/2020

Važeći cenovnik do kraja juna 2020

Individualni KandidatiCentar NiVo 1Centar NIVO 2Centar NIVO 3Premijum
11000 RSD10200 RSD9500 RSD9000 rsdPO DOGOVORU

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme ispod sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.