A2 Key (KET) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja ispita A2 Key (KET) u 2024 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

U paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

Datumi polaganja pisanog dela ispita A2 Key (KET) su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela A2 Key (KET) ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

Mogući datumi polaganja A2 Key (KET) ispita u 2024

PISANIUSMENIROK ZA PRIJAVUREZULTATI
sub 9 mar 2401/03/2024 – 10/03/2024čet 1 feb 2409/04/2024 – 22/04/2024
sub 11 maj 2403/05/2024 – 12/05/2024čet 4 apr 2410/06/2024 – 21/06/2024
sub 15 jun 2407/06/2024 – 16/06/2024sre 8 maj 2412/07/2024 – 25/07/2024

Potvrđeni datumi polaganja A2 Key (KET) ispita u 2024 godni

U ovom trenutku nemamo potvrđenih rokova za održavanje. Ukoliko ste zaintersovani za polaganje pošaljite nam upit uz pomoću formulara ispod ili nas kotaktirajte direktno. Pogledajte stranicu Polaganje A2 Key Kompjuterski za spisak potvrđenih rokova putem tog medijuma.

Važeći cenovnik do kraja juna 2024

Individualni KandidatiCentar NIVO 1Centar NIVO 2Centar NIVO 3Premijum
12.200 rsd11.800 rsd11.300 rsd10.800 rsd9.800 rsd

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme ispod sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.