C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo  C2 Proficiency CPE mogući datumi održavanja ispita u 2022. godini. Drugim rečima, ne mora da znači da će se ispiti održavati svakog od navedenih datuma, već samo u onim rokovima za koje se prijavi dozvoljeni minimum kandidata (koji je četiri).

U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Osim toga, u paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

C2 Proficiency (CPE) mogući datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja 2021. godina (papirno)

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 26. novembar 202218/11/2022 – 27/11/202225/10/202223/12/2022 – 13/01/2023
četvrtak, 1. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202206/01/2023 – 19/01/2023
nedelja, 4. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202209/01/2023 – 20/01/2023

Potvrđeni datumi održavanja C2 Proficiency ispita u 2022 godni polaganja

Pisani deoUsmeniLokacijaBroj slobodnih mesta
04.12.2022.TBCBeograd3
04.12.2022.TBCTrebinje4

Pogledajte i potvrđene rokove za kompjutersko polaganje CPE ispita u 2022.

Važeći cenovnik do kraja juna 2022

Individualni Centar Nivo 1 Centar Nivo 2 Centar Nivo 3 Premium
22.00,00 RSD20.600,00 RSD19.600,00 RSD18.200,00 RSD17.600,00 RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.