C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo  C2 Proficiency CPE mogući datumi održavanja ispita u 2021. godini. Drugim rečima, ne mora da znači da će se ispiti održavati svakog od navedenih datuma, već samo u onim rokovima za koje se prijavi dozvoljeni minimum kandidata (koji je četiri).

U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

C2 Proficiency (CPE) mogući datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja 2021. godina (papirno)

DATUM PISMENOGDATUM USMENOGROK ZA PRIJAVU
subota, 8. maj 202130/04/2021 – 09/05/202106/04/2021
subota, 15. maj 202107/05/2021 – 16/05/202112/04/2021
petak, 11. jun 202104/06/2021 – 13/06/202110/05/2021
subota, 27. novembar 202119/11/2021 – 28/11/202126/10/2021
nedelja, 5. decembar 202126/11/2021 – 05/12/202102/11/2021

Važeći cenovnik do kraja juna 2021

Individualni Centar nivo 1 Centar Nivo 2 Centar Nivo 3 Premium
22000 RSD20100 RSD19200 RSD18200 RSDPo dogovoru

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.