C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo  C2 Proficiency CPE mogući datumi održavanja ispita u 2023. godini. Drugim rečima, ne mora da znači da će se ispiti održavati svakog od navedenih datuma, već samo u onim rokovima za koje se prijavi dozvoljeni minimum kandidata (koji je četiri).

U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Osim toga, u paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

C2 Proficiency (CPE) mogući datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja 2023. godina (papirno)

Pisani deoUsmeni deoRok za prijavuRezultati
sub 4 mar 2324/02/2023 – 05/03/2023sre 25 jan 2331/03/2023 – 17/04/2023
sub 6 maj 2328/04/2023 – 07/05/2023sub 25 mar 2306/06/2023 – 19/06/2023
sub 13 maj 2305/05/2023 – 14/05/2023pet 31 mar 2312/06/2023 – 23/06/2023
pet 9 jun 2302/06/2023 – 11/06/2023sub 29 apr 2307/07/2023 – 20/07/2023
sub 10 jun 2302/06/2023 – 11/06/2023sub 29 apr 2307/07/2023 – 20/07/2023

Potvrđeni datumi polaganja C2 Proficiency ispita u 2023 godni

Trenutno nemamo potvrđenih polaganja u 2023. Pogledajte i potvrđene rokove za kompjutersko polaganje C2 Proficiency CPE ispita u 2023.

Važeći cenovnik do kraja juna 2023

Individualni Centar Nivo 1 Centar Nivo 2 Centar Nivo 3 Premium
22.00,00 RSD20.800,00 RSD19.800,00 RSD18.400,00 RSD17.600,00 RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.