C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo  C2 Proficiency CPE mogući datumi održavanja ispita u 2022. godini. Drugim rečima, ne mora da znači da će se ispiti održavati svakog od navedenih datuma, već samo u onim rokovima za koje se prijavi dozvoljeni minimum kandidata (koji je četiri).

U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Osim toga, u paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukoliko je rok za prijavu prošao.

C2 Proficiency (CPE) mogući datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

C2 Proficiency CPE mogući datumi polaganja 2021. godina (papirno)

Pisani UsmeniRok za prijavuRezultati
subota, 5. mart 202225/02/2022 – 06/03/202201/02/202201/04/2022 – 14/04/2022
subota, 7. maj 202229/04/2022 – 08/05/202201/04/202207/06/2022 – 20/06/2022
subota, 14. maj 202206/05/2022 – 15/05/202207/04/202214/06/2022 – 27/06/2022
četvrtak, 9. jun 202203/06/2022 – 12/06/202206/05/202207/07/2022 – 20/07/2022
subota, 26. novembar 202218/11/2022 – 27/11/202225/10/202223/12/2022 – 13/01/2023
četvrtak, 1. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202206/01/2023 – 19/01/2023
nedelja, 4. decembar 202225/11/2022 – 04/12/202201/11/202209/01/2023 – 20/01/2023

Potvrđeni datumi održavanja C2 Proficiency ispita u 2022 godni polaganja

U ovom trenutku nemamo potvrđenih rokova za održavanje. Ukoliko ste zaintersovani za polaganje pošaljite nam upit uz pomoću formulara ispod ili nas kotaktirajte direktno.

Važeći cenovnik do kraja juna 2021

Individualni Centar nivo 1 Centar Nivo 2 Centar Nivo 3 Premium
22.200,00 RSD20.300,00 RSD19.400,00 RSD18.400,00 RSD17.200,00 RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.