B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) datumi i cene polaganja

ZA ispite B1 Preliminary for Schools datumi održavanja nisu fiksni. To znači da u dogovoru sa pripremnim centrima organizujemo ispite onda kada je to logistički najpogodnije za obe strane.

Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu. 

U paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukolik

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

Potvrđeni datumi B1 Preliminary for Schools ispita u 2024 godni

DATUM PISANOGDATUM USMENOGLOKACIJABROJ SLOBODNIH MESTA
30. mart 202430. mart 2024.Beograd5

Važeći cenovnik do kraja juna 2024

Individualni KandidatiCentar NIVO 1Centar NIVO 2Centar NIVO 3Premijum
12.200 rsd11.800 rsd11.300 rsd10.800 rsd9.800 rsd

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.