B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) datumi i cene polaganja

Za ispite B1 Preliminary for Schools datumi održavanja nisu fiksni. To znači da u dogovoru sa pripremnim centrima organizujemo ispite onda kada je to logistički najpogodnije za obe strane.

Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu. 

U paragrafu ispod prve tabele, možete videti informacije o rokovima koji su potvrđeni – datume, gradove kao i broj preostalih slobodnih mesta ukolik

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

Potvrđeni datumi B1 Preliminary for Schools ispita u 2023 godni

U ovom trenutku nemamo potvrđenih rokova za održavanje. Ukoliko ste zaintersovani za polaganje pošaljite nam upit uz pomoću formulara ispod ili nas kotaktirajte direktno.

Važeći cenovnik do kraja juna 2023

Individualni polazniciCentar Nivo 1Centar Nivo 2Centar Nivo 3Premium Centar
13.200,00RSD12.600,00RSD12.000,00RSD11.400,00RSD10.600,00RSD

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.