C2 Proficiency (CPE) mogući datumi polaganja – Papirno

Ovo su samo mogući datumi održavanja C2 Proficiency ispita u 2020 godini. U interfejsu za upit koji se nalazi ispod, unesite i grad u kome biste želeli da polažete. Ukoliko postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata nastojaćemo da organizujemo baš tu. Ukoliko ne postoji mogućnost, obavestićemo vas o mestu održavanja najbližem Vama.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu.

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja. 

DATUM PISMENOGDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
07/03/202028/02/2020 – 08/03/202030/01/2020
09/05/202001/05/2020 – 10/05/202029/03/2020
17/05/202008/05/2020 – 17/05/202009/04/2020
12/06/202005/06/2020 – 14/06/202006/05/2020
28/11/202020/11/2020 – 29/11/202022/10/2020
06/12/202027/11/2020 – 06/12/202029/10/2020

Važeći cenovnik do kraja juna 2020

Individualni Centar nivo 1 Centar Nivo 2 Centar Nivo 3 Premium
22000 RSD20100 RSD19200 RSD18200 RSDPo dogovoru

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.