Pripremni centri za Kembridž ispite NIŠ

Ovde je glavni pripremni centar za Kembridž ispite sa kojim sarađujemio na području grada Niša. Škola Fair Play je inače i ljubazni, besprekoran domaćin za odžavanje ispita u ovom regionalnom centru južne Srbije.

Fair Play
NIŠ