C1 Advanced (CAE) mogući datumi polaganja – kompjuterski

Ovo su samo mogući datumi održavanja kompjuterskog ispita C1 Advanced u 2020 godini. U ovom trenutku zagarantovano polaganje kompjuterskim putem moguće je samo u Beogradu, ali ako ste baš zainteresovani da se to uradi i izvan Beograda možete nam se obratiti u formularu na dnu ove stranice.

Datumi polaganja pisanog dela ispita su fiksni, određeni su od strane Cambridge Assessment English i ne mogu se pomerati. Datum polaganja usmenog dela ispita može biti istoga dana kada je i pismeni ispit ili u danima koji prethode ili slede pismenom ispitu (srednja kolona u tabeli ispod).

Ukoliko ste kandidat sa posebnim potrebama poslednji dan za prijavu je najmanje 12 (slovima: dvanaest) dana pre datuma navedenog kao Poslednji dan za prijavu u tabeli ispod. Ovo je period koji je neophodan da bi se mogla obezbediti adekvatno modifikovana ispitna pitanja.

PISMENIDATUMI ZA USMENIROK ZA PRIJAVU
15/02/202007/02/2020 – 16/02/202028/01/2020
20/03/202013/03/2020 – 22/03/202002/03/2020
04/04/202027/03/2020 – 05/04/202017/03/2020
23/05/202015/05/2020 – 24/05/202004/05/2020
13/06/202005/06/2020 – 14/06/202026/05/2020
27/06/202019/06/2020 – 28/06/202009/06/2020
18/07/202010/07/2020 – 19/07/202030/06/2020
01/08/202024/07/2020 – 02/08/202014/07/2020
22/08/202014/08/2020 – 23/08/202004/08/2020
19/09/202011/09/2020 – 20/09/202001/09/2020
24/10/202016/10/2020 – 25/10/202006/10/2020
07/11/202030/10/2020 – 08/11/202020/10/2020

Cenovnik do kraja juna 2020

Individualni Centar nivo 1 Centar Nivo 2 Centar Nivo 3 Premium
22000 RSD20100 RSD19200 RSD18200 RSDPo dogovoru

Za cenovnike ispita u Bosni i Hercegovini nas kontaktirajte putem kontakt forme ispod sa naznakom da vas zanima polaganje u BiH.